När det gäller relationer…

Oavsett om du har tappat harmonin i din relation till din partner, ditt barn, dig själv eller någon annan i din omgivning, kan terapi vara lösningen på ditt problem. Jag har lång erfarenhet av familjerådgivning/psykoterapi och kan hjälpa dig att förändra ditt liv. Steget att börja gå i terapi känns ofta stort, men faktum är att många människor har nytta av att lära sig förstå mer om sig själva eller de människor som finns i deras närmsta omgivning. Om du vill ha förändring i ditt liv och förbättra ditt psykiska välbefinnande, kontakta mig då för en konsultation Målsättningen är att människor skall få hjälp att förändras av terapi. Att gå i terapi innebär att söka svar och förstå mer om sig själv och/eller sina relationer; att hitta ut från relationsbekymmer och leva ett bättre liv.

Relationer är komplexa och leder ofta till olika problem. De är dock oerhört viktiga för oss som människor och oavsett om det rör relationen till din partner, dina barn eller dig själv, kan jag hjälpa dig att utveckla relationen och få den att växa.  När det gäller relationer skall du vara noga med att låta de för ändamålet professionellt utbildade psykoterapeuterna utveckla dem.

Konsultation

Under en konsultation ges du en professionell bedömning av det som är bekymmersamt

Läs mer

Föreläsningar

Jag har mångårig erfarenhet av pedagogik och föreläsande för såväl branschexperter som allmänheten

Läs Mer