FöreläsningarFöreläsningsämnen:

Jag föreläser inom flera områden, exempel på föreläsningar inom familjebygget är:

–          Familjen som ett livsprojekt

–          Familjeteori

–          Familjens livscykel

–          Parsystemet

–          Att vara förälder

–          Behandlare och kommunikation

–          Kommunikationsteori

Barns skyddssystem

–          Anmälningsplikten varför och hur professionella skall anmäla

–          Hur ser skyddet till barn som far illa ut i Sverige?