HandledningJag har utbildning för att handleda i följande ämnen:

Psykoterapi

Familjeterapi

Familjearbete

Verksamhetshandledning

Utbildningshandledning