Om MigJag är legitimerad psykoterapeut sedan 1995 och har en lång erfarenhet av att ha arbetat med psykoterapi. Under åren 1984-2009 arbetade jag på den Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping. Där fick jag en gedigen kunskap om hur man kan hjälpa familjer ur familjebekymmer. Genom att jag mött många barn och ungdomar har jag utvecklat en förmåga att förstå dem och kunna hjälpa föräldrar att förstå sina barn. Under 1995 startade jag min privata mottagning i vilken jag arbetar med olika relationer. Jag har intresserat mig för hur samhället fungerar som förälder för utsatta barn, år 2007 disputerade jag med en avhandling om barns skyddssystem. Många är intresserade av att ta del av min kunskap om såväl familjebehandling som barn skyddssystem vilket innebär att jag ofta anlitas som föreläsare. Under 2010 slutförde jag min utbildning till Lärare- och handledare vid Linköpings universitet. Jag anlitas idag som handledare i psykoterapi och i utbildningshandledning. Ett annat av mina arbetsområden är utbildning och jag arbetar idag delvis med att undervisa blivande familjeterapeuter vid Linköpings Universitet.

Utbildning

  • Socionomexamen år 1982
  • Leg. Psykoterapeut år 1995
  • Fil.mag. i Sociologi år 1997
  • Medicine Doktor år 2007, med en avhandling om Barnsskyddssystem
  • Lärar- och Handledarutbildad vid Linköpings Universitet år 2010