Den professionella plattformen

Hem / Föreläsningar / Den professionella plattformen

Madeleine Cocozza föreläser om den professionella plattformen

Hur utformar du din professionella plattform så den blir professionell och hållbar över tid?

Föreläsningen ger reflektionsverktyg som underlättar för såväl etablerade som unga professionella att bygga en hållbar plattform. Den vänder sig till leg. psykoterapeuter, socionomer, kuratorer och behandlare inom såväl hälsosjukvård som socialtjänst. Under föreläsningen får såväl den enskilda som hela arbetsgrupper verktyg för att reflektera dels över den egna utformningen, dels över arbetsplatsens policy.

Ur innehållet:

  • Hur upplever du det faktum att ha makt i relation till de du möter i din profession? Hur påverkar din upplevelse utformningen av din professionella plattform?
  • Vilken gräns har du mellan den privata och professionella plattformen?
  • Vad kommunicerar du med din verbala och icke-verbala kommunikation?
  • Hur gör du vad avser fysisk beröring?
  • Vad är professionell empati och vad innebär det att “låna ut” sina emotioner i yrket?
  • Hur påverkar det din privata plattform att du använder dina emotioner i din profession?
  • Hur vårdar man sin professionella plattform så att det blir hållbar över tid?

Böcker som liknar denna föreläsning: