Strukturell familje- och parpsykoterapi

Hem / Föreläsningar / Strukturell familje- och parpsykoterapi​

Madeleine Cocozza föreläser om Strukturell familje- och parpsykoterapi

Strukturell terapi

Syftet med föreläsningen är att introducera och fördjupa den strukturell familjepsykoterapi. I föreläsningen behandlas följande teman:

 • Familjesystemet
 • De tre subsystemen och deras funktion i familjen
 • Parsubsystemet olika funktioner och hur en strukturell terapeut arbetaroch analyserad dem.
 • Föräldrateamet
 • Syskonsystemet
 • Gränsernas utformning och betydelse i familjesystem
 • Rigida triader och hur de påverkar barnets psykiska hälsa
 • Relationer till ursprungsfamiljen
 • Olika familjekulturer
 • Terapeutens olika distanser

Parpsykoterapi

 • Kort historik
 • Familjerådgivning och parpsykoterapi- skillnaderna
 • Bedömning av en parrelation
 • Funktionerna i parsystemet och hur en terapeut arbetar med de olika dimensionerna: Erotisk relation (kärlekstratten, kvalificerat partid) skillnaden på två olika kärlekar inom ramen för parsystemet och att hjälpa paret hitta rätt. Tekniker för bedömningar av parrelationen (vilar, torkat, död) Projektledarskapet; vad ska ledas (familjens kostcirkel; vem leder det? Olika ledarskap. Föräldrateamet och hur det kan påverka parrelationen.
 • Den minsta atomens påverkan i familjen; individen och den egna grytan.
 • När går det inte att bedriva parterapi?
 • Skilsmässoprocessen; hur arbeta med den?
 • Det terapeutiska rummet och parpsykoterapeuten i parpsykoterapi
 • Myter om parrelationen och hur de påverkar parlivet