Systemteoretisk familjepsykoterapi

Hem / Föreläsningar / Systemteoretisk familjepsykoterapi

Madeleine Cocozza föreläser om systemteoretisk familjepsykoterapi

Systemteori i familjebehandling och familjepsykoterapi - av vilket skäl och vad innebär den systemteoretiska analysenför förståelsen av familjer som söker hjälp för dilemman med relationer och symptom på psykisk ohälsa?

Föreläsningen utformas olika beroende på vilka professionella som medverkar. Den kan utformas som en fördjupning, repetition eller som en introduktion till familjepsykoterapi på systemteoretisk grund.
Föreläsningen vänder sig till leg. psykoterapeuter/familjeterapeuter, leg. psykoterapeuter med övriga inriktningar, socionomer, kuratorer och behandlare inom såväl hälsosjukvård som socialtjänst.

Ur innehållet:

  • Systemteori och Cybernetik – hur blir det begripliga i familjepsykoterapeutisk behandling? Vad vilar systemteoretisk familjepsykoterapi på för grund?
  • Vilka olika familjepsykoterapeutiska inriktningar finns och på vilket sätt skiljer de sig åt?
  •  Kommunikationsteorin, vilka begrepp är viktiga att analysera utifrån för att förstå interaktionen i en familj?
  • Vilka är förutsättningarna för att kunna bedriva familjepsykoterapi?
  • Subsystem i en familj: par-, föräldra-, och syskonsystem, vilka funktioner har de i familjesystemet?
  • Terapeuten i systemteoretisk familjepsykoterapi; vad krävs?
  • Tabell över grundbegrepp (74) och deras primärkällor samt referenslitteratur: varför då? Vårdideologier och betydelsen för olika behandlingsmetoder.