Konsultation / Psykoterapi

Hem / Terapi

Konsultation

Varje professionell kontakt börjar i form av en konsultation. Under en sådan konsultation gör jag en professionell bedömning av de relationer som den sökande vill ha hjälp med. Det kan gälla relationen till sig själv, en parrelation, barn eller andra familjemedlemmar. Du skall efter konsultationen kunna ta ställning till om psykoterapi är en framkomlig väg för Dig/Er eller om det finns något annat du kan göra. Många nöjer sig med konsultationen och den genomlysningen av relationen som den ger. 

Ofta resulterar konsultationen i en av behandlingarna du kan läsa mer om under flikarna familjepsykoterapi och parpsykoterapi. Vid en konsultation kan bedömningen leda fram till att det är en i familjen/ paret som behöver egna samtal för att komma vidare och lösa det dilemma som uppstått i familjen/paret. I de fallen föreslås enskilda samtal.

Familjepsykoterapi

Familjepsykoterapi är en behandling i vilken hela eller delar av familjen deltar. Dilemman som behandlas i en  familjepsykoterapi kan gälla barnen, föräldrateamet eller tredje generationen. Det kan vara bekymmer med föräldrarnas föräldrar, svärföräldrar eller annan släkt. När föräldrar inte lever tillsammans kan de i en familjepsykoterapi få hjälp med dilemman som uppstår när nya familjebildningar sker; i relation till barn, tidigare partner, andre föräldern.

Parpsykoterapi

Parpsykoterapi syftar till att öka förståelsen för vad som alstrar de bekymmer och dilemman som paret söker för. Den kan leda till att paret utvecklar en relation som förbättras och symtom på dysfunktion försvinner liksom en parpsykoterapi kan leda till att paret beslutar att gå skilda vägar. Par söker hjälp exempelvis för att ” känslor” inte finns längre, de inte förstår varandra, otrohet eller konflikter som tär på relationen. En parpsykoterapeut har olika metoder och verktyg som hjälper paret att utveckla parrelationen och förstå mer av hur de behöver förändras och ändra olika förutsättningar för att eliminera de symtom på den dysfunktionella relation de söker hjälp för.