Hem / Böcker /  Familjebygget: ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj
Titel

Familjebygget: ritningen som hjälper dig att förstå och bygga en familj

Pris

190,00 kr

*Signerad, inkl. frakt.

När samhället brister i skydd av barn som far illa förfasas massmedia, allmänhet och professionella. Enskilda socialchefer och socialarbetare ställs ofta till svars och görs till syndabockar, men orsakerna till de grundläggande bristerna måste sökas i faktorer som organisation, kompetens, befogenheter och metoder. I boken presenteras de tre nivåerna i barnskyddssystemet, hur en filtrering från anmälan till insats går till, den professionella nivån och utfall i den sociala praktiken. I den tredje delen av boken presenteras förslag på förändringar grundade på en problemanalys.

UR INNEHÅLLET

 • Familjen som ett projekt
 • Triggern för familjebildningen – Förälskelsen
 • Kontraktet
 • Ledarskapet
 • Utvärderingen
 • Avslutet
 • En förälskelse
 • Missnöje med den andre
 • De omöjliga sveken
 • Destruktiva relationer
 • Kärlekstorkan
 • Skilsmässobeslutet
 • Familjeteori
 • Parsystem
 • Föräldrasystem
 • Duktiga föräldrar
 • Syskonsystem
 • Generationsgräns
 • Familjens livscykel
 • Fas ett – Mellan två familjer
 • Fas två – Ett blir två
 • Fas tre – Småbarnsfamiljen
 • Fas fyra – Tonårsfamiljen
 • Fas fem – Barnen slussas ut och föräldrar går vidare
 • Fas sex – Den åldrande familjen
 • Myten om den lyckliga familjen