Hem / Böcker /  Forma din professionella personlighet
Titel

Forma din professionella personlighet

Pris

300,00 kr

*Signerad, inkl. frakt.

Hur vårdar du din professionella personlighet? Hur kommunicerar du, verbalt och icke-verbalt, t.ex. med klädsel och andra attribut, med kroppsspråk och positionering i rummet? Hur kan du använda dina emotioner i jobbet utan att sudda ut gränsen mellan din privata och din professionella plattform? Hur hanterar du maktskillnader och intressekonflikter i ditt arbete? Vår inställning till professionalism har förändrats de senaste femtio åren. Tydliga uppförandekoder knutna till olika professioner har ersatts av en friare inställning till hur var och en väljer att utforma sin professionella roll. Det finns gott om böcker i samtalsmetodik för professionella inom människobehandlande organisationer. Däremot har det saknats reflektionsverktyg att använda i formandet av den bredare professionella rollen – ett tomrum som denna bok fyller.

I boken diskuteras och problematiseras olika professionella uppförandekoder och uttryckssätt inom människobehandlande organisationer. Här ges också tips och råd på hur professionella kan vårda sin professionella plattform. Varje kapitel avslutas med frågeställningar att ta ställning till i formandet av det egna professionella förhållningssättet. Boken riktar sig till professionella, men mer specifikt till studerande och yrkesverksamma inom vård, skola och omsorg.

UR INNEHÅLLET

Förutsättningen – en ojämlik relation

Det professionella samtalet

Den professionella plattformen

 • Professionens ramverk
 • Kunskapsbanken
 • Lagstiftning och sekretess

Professionell neutralitet 

Din professionella kommunikation

 • Verbal kommunikation
 • Icke-verbal kommunikation
 • Kläder, attribut och barhetsgrad
 • Kroppsspråk

Dina emotioner – ett verktyg i professionen

Professionell empati 

 • Att identifiera och förstå emotioner

Att vårda den professionella plattformen

 • Rosor och champagne
 • Vila från relationer och emotioner
 • Sortering och reflektion
 • Ta av dig rocken efter dagens slut

Föreläsningar som liknar innehållet i denna bok: