KonsultationEn konsultation hos mig innebär att du får en professionell bedömning av dina relationer. Det gälla dig själv, din parrelation, dina barn eller andra i din familj. Vid bokning av en konsultation avgör vi tillsammans vem som ska närvara vid besöket. Du skall efter konsultationen kunna ta ställning till om terapi är en framkomlig väg för Dig/Er eller om det finns något annat du kan göra. Många nöjer sig med konsultationen och den genomlysningen av relationen som den ger. Ofta resulterar konsultationen i en av behandlingarna du kan läsa mer om under fliken behandlingar